Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës.Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë të disponueshme “në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura dozimi, me cilësi të garantuar dhe informacion adekuat, dhe me një çmim që mund të përballojë individi dhe komuniteti”.

Gjeneratori i oksigjenit VPSA

  • Gjeneratori i oksigjenit VPSA

    Gjeneratori i oksigjenit VPSA

    Gjeneratori i oksigjenit VPSA

    Gjeneratori i oksigjenit VPSA përdoret kryesisht në prodhimin e oksigjenit dhe përbëhet nga ventilatori, pompa vakum, ftohësi, sistemi i adsorbimit, rezervuari i tamponit të oksigjenit dhe sistemi i kontrollit.I referohet përthithjes selektive të azotit, dioksidit të karbonit, ujit dhe papastërtive të tjera nga ajri me molekula speciale VPSA, dhe sita molekulare desorbohet për të marrë oksigjen me pastërti të lartë në mënyrë rrethore nën vakum.