Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës.Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë të disponueshme “në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura dozimi, me cilësi të garantuar dhe informacion adekuat, dhe me një çmim që mund të përballojë individi dhe komuniteti”.

Kompresor ajri me vidë

  • Kompresor ajri i personalizuar

    Kompresor ajri i personalizuar

    Prezantimi:

    Kompresori i ajrit është një lloj pajisjeje gjeneruese të presionit me ajër si medium, dhe është pajisja kryesore e sistemit pneumatik.Kompresori i ajrit konverton energjinë origjinale mekanike në energji të presionit të gazit dhe siguron burim energjie për pajisjet pneumatike.Jo vetëm e përdorur gjerësisht, por edhe një pajisje thelbësore dhe e rëndësishme në fusha të ndryshme.Kompresori i ajrit me vidë që përmendëm zakonisht i referohet kompresorit me dy vida.Një palë rotorë spirale të ndërlidhura janë të rregulluar paralelisht në motorin kryesor të kompresorit.Jashtë rrethit të hapjes (duke parë nga seksioni kryq), rotorin me dhëmbë konveks e quajtëm si rotor mashkullor ose vidë mashkullore, dhe brenda rrethit të hapit (shihet nga seksioni kryq), rotori me dhëmbë konkavë quhet rotor femër ose femër. vidhos.