Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës.Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë të disponueshme “në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura dozimi, me cilësi të garantuar dhe informacion adekuat, dhe me një çmim që mund të përballojë individi dhe komuniteti”.

Gjenerimi i hidrogjenit

 • Zbërthimi i amoniakut në hidrogjen

  Zbërthimi i amoniakut në hidrogjen

  Dekompozimi i amoniakut

  Prodhimi i hidrogjenit nga dekompozimi i amoniakut merr amoniak të lëngshëm si lëndë të parë.Pas avullimit, gazi i përzier që përmban 75% hidrogjen dhe 25% azot fitohet nga ngrohja dhe zbërthimi me katalizator.Nëpërmjet adsorbimit të luhatjes së presionit, hidrogjeni me pastërti 99,999% mund të prodhohet më tej.

 • Zbërthimi i metanolit në hidrogjen

  Zbërthimi i metanolit në hidrogjen

  Zbërthimi i metanolit

  Nën temperaturë dhe presion të caktuar, metanoli dhe avulli i nënshtrohen reagimit të plasaritjes së metanolit dhe reaksionit të konvertimit të monoksidit të karbonit për të gjeneruar hidrogjen dhe dioksid karboni me katalizatorin.Ky është një sistem reaksioni katalitik me shumë komponentë dhe me shumë reaksione gaz-ngurtë, dhe ekuacioni kimik është si më poshtë:

  CH3OH → CO +2H2(1)

  H2O+CO → CO2 +H2(2)

  CH3OH +H2O → CO2 +3H2(3)

  Hidrogjeni dhe dioksidi i karbonit të prodhuara nga reaksioni reformues ndahen nga adsorbimi i luhatjes së presionit (PSA) për të marrë hidrogjen me pastërti të lartë.