Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës. Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë të disponueshme “në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura dozimi, me cilësi të garantuar dhe informacion adekuat, dhe me një çmim që mund të përballojë individi dhe komuniteti”.

Gjenerator me naftë

  • Diesel Generator Wholesale

    Diesel Generator Shitje me Shumicë

    Prezantimi i produktit:
    Kompleti i Gjeneratorëve Diesel është një produkt me cilësi të lartë të prodhimit të energjisë, i cili siguron furnizim të vazhdueshëm me energji për përdorues të ndryshëm. Mund të përdoret si energji emergjente ose gatishmërie për përdorim të përkohshëm, gjithashtu përdoret si energji kryesore 380/24 për funksionim të vazhdueshëm. Kostoja e investimit është e ulët, dhe raporti i çmimit të performancës është i lartë.