Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës.Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë të disponueshme “në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura dozimi, me cilësi të garantuar dhe informacion adekuat, dhe me një çmim që mund të përballojë individi dhe komuniteti”.

Gjenerator me naftë

  • Diesel Generator Shitje me Shumicë

    Diesel Generator Shitje me Shumicë

    Prezantimi i produktit:
    Kompleti i Gjeneratorëve Diesel është një produkt me cilësi të lartë të prodhimit të energjisë, që siguron furnizim të vazhdueshëm me energji elektrike për përdorues të ndryshëm.Mund të përdoret si energji emergjente ose gatishmërie për përdorim të përkohshëm, gjithashtu përdoret si energji kryesore 380/24 për funksionim të vazhdueshëm.Kostoja e investimit është e ulët, dhe raporti i çmimit të performancës është i lartë.